วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557

เส้นทางสู่แม่ฮ่องสอน

เส้นทางนี้จะไกลกว่าเส้นผ่าน แม่สอด ท่าสองยาง แม่สะเรียง เพียง 7 กิโลเมตร
เส้นทางนี้ผ่าน อ.เถิน ดอยเต่อ ฮอด จอมทอง เลียบอมก๋อย เข้าแม่สะเรียง ขุนยวม
และเข้า จ.แม่ฮ่องสอน ทางจะดูโหดกว่าเรื่องปีนเขา คดเคี้ยว กว่าแต่เหมาะที่จะเดินทางได้
ทั้งกลางวัน หรือกลางคืน ซึ่งทางแม่สอดเลาะชายแดน ทางช่วงนี้ชำรุดเสียหายมาก กำลังขยาย
เส้นทาง มีหลุมมาก ทางแคบ เปลี่ยวไม่เหมาะที่จะวิ่งกลางคืน เว้นแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งมีเพื่อน
ร่วมทางจำนวนมาก และมีจุดบริการประชาชนเป็นพิเศษ


เที่ยวแม่ฮ่องสอนฤดูร้อนเป็นอย่างไร


เส้นทางขาไปแม่ฮ่องสอน ใช้เส้นทางแม่สอด > แม่สะเรียง > แม่ฮ่องสอน

ร้านอาหารลอยน้ำ ท่าโป่งแดง แม่น้ำปาย
ปลาหนองจองคำ กลางเมืองแม่ฮ่องสอน
เที่ยวบ้านรักไท ชุม่ชนจีนฮ่อ ชิมชา ชิมไวน์

ยินดีต้อนรับท่านสู่เมืองแม่ฮ่องสอน

ยินดีต้อนรับท่านสู่ เมืองแม่ฮ่องสอน แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม หลากหลาย บรรยากาศดี เส้นทางที่ท้าทาย ผู้คนที่มีน้ำใจ มากมายวัฒนาธรรม